Nyheder om dansk og international svømning

Officielt: Svømmehaller kan åbne fra mandag

6. juni 2020, AF Jon Langberg

Kulturministeriet har netop offentliggjort at Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet her til aften er blevet enige om svømmehaller kan genåbne på mandag (8. juni).

Der mangler dog stadigvæk klarhed over præcis på hvilke vilkår svømmehallerne kan åbne. Du kan læse Kulturministeriets skrivelse herunder:

Aftale om yderligere genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående.

Partierne er i forlængelse af Aftale om plan for genåbning af Danmark og jf. Aftale om yderligere genåbning af Danmark i fase 2, enige om i fase 3 pr. 8. juni 2020 at genåbne indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.

Genåbning sker som led i en kontrolleret og gradvis genåbning af det danske samfund. Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de idræts- og fritidsaktiviteter mv., der er åbnet, og for de aktiviteter og faciliteter, som nu genåbner.

For at forebygge smittespredningen vil der i forbindelse med genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt indendørs idræts- og fritidsfaciliteter gælde følgende overordnede retningslinjer:

  • De nærmere rammer for genåbning af de enkelte aktiviteter tilrettelægges i sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, konkrete input fra deltagerne i sektorpartnerskabet og hensynet til den praktiske afvikling af aktiviteterne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.
  • Partierne noterer sig, at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede plan, herunder med nødvendige restriktioner mv.

Det er Sundhedsstyrelsens sundhedsmæssige vurdering, at der i de respektive sektorpartnerskaber kan udarbejdes specifikke retningslinjer på baggrund af sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer (som løbende justeres i forhold til situationen), sådan at åbning af idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter vil kunne ske forsvarligt.

Kommenter nyhed