Nyheder om dansk og international svømning

Niels-Jørgen Jørgensen stopper som cheftræner i Svømmeklubben KVIK Kastrup

28. juni 2021, AF Swimnews.dk

Det er med dyb beklagelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup har modtaget Niels- Jørgen Jørgensens opsigelse. Niels-Jørgen stopper som cheftræner med udgangen af Juli måned og har sidste arbejdsdag ved afslutningen af DM.

 

Niels Jørgen har været en af Svømmeklubben KVIK Kastrup’s mest succesfulde trænere gennem tiderne. Han har været cheftræner i KVIK siden 2012 – kun afbrudt af en kortere ansættelse som cheftræner i en del af sæsonen 2018/19 i Stavanger, Norge, hvor det efter en kortere periode lykkedes at få ham tilbage som cheftræner i KVIK.

 

Med Niels- Jørgen Jørgens opsigelse vil der også denne gang blive et vakuum i KVIKs konkurrenceafdeling, og opsigelsen vil kalde på ændringer af både organisation og bemanding.

 

Niels Jørgen forlader en klub der gennem de sidste to år, med ham som arkitekt, har arbejdet på at etablere et helt nyt setup for klubbens elitære satsning. Med hans afgang skal andre ind og overtage ansvaret for konkurrenceafdelingen, hvilket derfor også vil medføre nye ændringer.

 

En ny organisering og bemanding er ikke endeligt på plads, men som en konsekvens af Niels Jørgens opsigelse er det besluttet, at cheftrænerens rolle fremadrettet ændrer karakter således at fokus bliver rettet mod sparring og coaching af afdelingens mange dygtige trænere samt styring af afdelingens mange aktiviteter.

 

Ovenpå en lang og meget vanskelig periode hvor corona har sat dagsordenen, og hvor udfordringerne for KVIK har været omfattende, er det vores opfattelse at vi er stærkt på vej tilbage med fornyet energi i forhold til KVIKs fremtid både som samlet klub og i særdeleshed i konkurrenceafdelingen.

 

Ambitionen er derfor uforandret – KVIKs mål er fortsat at være blandt de bedste klubber i landet.

 

Hvilke nye navne der vil komme til KVIK i den nærmeste fremtid, er endnu ikke på plads, men information herom vil komme løbende.

 

På Svømmeklubben KVIK Kastrup’s vegne

Jan Urban Hansen

Formand

Kommenter nyhed