Nyheder om dansk og international svømning

KVIK Kastrup opsiger kontorpersonale

7. marts 2019, AF Jon Langberg

KVIK Kastrup har valgt at opsige klubbens to fuldtidsansatte kontormedarbejdere, for at frigøre midler til opprioritering af ledelsesmæssige kerneopgaver. Det bliver spændende at følge hvorledes de vælger at organisere sig i en omstrukturering, som der måske også kan tænkes de ledige/midlertidigt besatte trænerstillinger ind i.

Svømmeklubben KVIKs bestyrelse har i længere tid arbejdet på en plan for en politisk- og administrativ omlægning. I denne proces er kontorets to fuldtidsansatte, Nanna og Per, blevet opsagt. Dette er sket, for at kunne frigøre midler til opprioritering af ledelsesmæssige kerneopgaver. Det skal understreges. at opsigelsen ikke beror på misligholdelse ift jobbet, men begrundes alene i, at kontoret fremover skal drives på en anden måde.

KVIK har været glade for, at Nanna og Per har oparbejdet og udviklet den kontorfunktion og medlemsservice, der er i dag og som er kommet hele organisationen og klubbens medlemmer til gode. Der er ingen tvivl om, at afskeden med to så kompetente medarbejdere vil komme til at betyde en væsentlig nedgang i serviceniveauet indtil en ny kontorfunktion er på plads.

Opsigelserne træder først endelige i kraft 1/11-19, hvilket skal sikre en så blød overgang som muligt til den nye kontorfunktion.
Som tidligere meddelt, afholder Svømmeklubben KVIK generalforsamling tirsdag d. 26 marts kl. 18.30 i Klubhuset på Røllikevej. Vi opfordrer alle til at deltage ved generalforsamlingen, hvor gennemgang af omlægningerne vil få en central placering

På bestyrelsesn vegne
Jan Urban Hansen
Formand

Kommenter nyhed