Nyheder om dansk og international svømning

Kulturministeriet fremsætter lovforslag med afsæt i rapport om forholdene for danske elitesvømmere

2. juli 2020, AF Thomas Lund

Kulturministeriet har fremsat et lovforslag med ændringer til eliteidrætsloven. 

Hovedelementerne i lovforslaget: 

-Team Danmarks tilsynsforpligtelse skrives direkte ind i loven.

-Team Danmark skal oprette en særlig funktion, som atleterne mv. kan gå til.

-Aktivkomiteen får indflydelse på Team Danmarks bestyrelsessammensætning.

-Der laves regler for, hvem der kan sidde i Team Danmarks bestyrelse.

Man skriver blandt andet således i bemærkningerne til lovforslaget: 

Kammeradvokatens undersøgelse viser, at der i perioden 2003-2013 var en række forhold, som var i strid med de retningslinjer og etisk kodeks, som Dansk Svømmeunion via samarbejdsaftaler med Team Danmark har forpligtet sig til at overholde.

Undersøgelsen peger på, at der er sket betydelige svigt i Dansk Svømmeunion, og at der er sket svigt i Team Danmark. Kulturministeren ser derfor et behov for at ændre på reglerne vedr. Team Danmarks virksomhed og bestyrelsens sammensætning for at understrege Team Danmarks tilsynsforpligtelse, styrke atleternes stemme og minimere potentielle interessekonflikter/inhabilitet i Team Danmarks bestyrelse. 

Kammeradvokatens rapport viste blandt andet at svømmerne havde svært ved at finde ud af hvem de skulle gå til for at fortælle om deres oplevelser. Det vil man rette op på ved at skabe en funktion der består af en uafhængig person der referer direkte til Team Danmarks bestyrelse. 

 Team Danmark etablerer en uafhængig funktion med en særligt udpeget person, som atleter, trænere og andre kan henvende sig til, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med. Den uafhængige funktion refererer direkte til Team Danmarks bestyrelse.

Endvidere specificeres det at der ikke kan være personsammenfald mellem medlemmer af Team Danmarks bestyrelse. 

Medlemmer af Team Danmarks bestyrelse må ikke samtidig være ansat i Danmarks Idrætsforbund eller specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller være medlem af bestyrelsen i et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Pia Holmen, der bestred posten som direktør i dansk svømmeunion fra 2001 til februar 2020, var samtidig medlem af Team Danmarks bestyrelse. 

Du kan læse hele lovforslaget og kulturministeriets kommentarer til det her

 

Kommenter nyhed