Nyheder om dansk og international svømning

Helsingør søger svømme- og udviklingskonsulent

26. april 2022, AF Swimnews.dk

Svømme- og udviklingskonsulent med undervisningsopgaver og administrativt ansvar søges til projektstilling i Helsingør Svømmeklub. Læs mere i klubbens jobopslag.

Vi søger en fleksibel og struktureret medarbejder med stort overblik, der er åben for forskellige arbejdsopgaver inden for både svømmeundervisning og administration, til et fuldtids el. deltids projektstilling af 11 måneders varighed med mulighed for efterfølgende fastansættelse på deltid.

Jobbet

Blandt dine væsentligste opgaver vil være at have ansvaret for vores skolesvømning, hvor vi varetager svømmeundervisning for alle 4. klasser i kommunens folkeskoler samt 2 privatskoler i løbet af efteråret. Herunder vagtplanlægning for de ansatte instruktører, løbende evaluering med instruktørerne, kontakt til skoleledere og koordinering med kommunens administration samt afløsning af instruktører ved sygdom.

Du vil herudover skulle forvente at undervise 8-9 timer ugentligt på klubbens egne svømmehold samt have ansvar for at planlægge og afvikle camps i alle skoleferier for børn i alderen 6-12 år samt rekruttere instruktører hertil blandt klubbens øvrige ansatte. Du vil desuden få ansvar for at planlægge sociale arrangementer for klubbens ungdoms- og voksenhold gennem sæsonen i samarbejde med holdenes instruktører.

Endelig vil du løbende skulle hjælpe til på klubbens kontor med forefaldende praktiske opgaver og håndtering af medlemshenvendelser; særligt i spidsbelastningsperioder omkring holdtilmelding og sæsonstart samt ved vores 2 årlige medlemsundersøgelser, som du også vil få til opgave at evaluere på og være med til at omsætte resultaterne af til forbedringer for foreningens medlemmer. Du vil tillige have frihed til at igangsætte egne projekter i foreningen, der kan være med til at udvikle og udvide vores aktivitetsudbud.

Stillingen er normeret til en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge men kan også sammensættes som en deltidsstilling på mellem 30 og 35 timer pr. uge efter ønske. Pga. arbejdsopgavernes art og sæsonafhængighed må det dog forventes, at timerne uanset ansættelsens omfang vil kunne variere fra uge til uge og måned til måned.

Kommenter nyhed