Nyheder om dansk og international svømning

Blogindlæg: En uforståelig prioritering

9. maj 2020, AF Thomas Lund

Torsdag aften d.07.05 var imødeset af mange da regeringen skulle fremlægge fase 2 og i samme forbindelse yderligere faser i genåbningen af det danske samfund. Et samfund der naturligt nok hungrer efter at få hver sin del af hverdagen tilbage. Åbningen førte til at nogle blev glade og andre skuffede.

Også i svømmesporten var vi spændt på hvordan en åbning kunne komme til at se ud, i hvilket omfang og ikke mindst hvornår der kan åbnes for nogen aktivitet i dansk svømning.

Flere medier har efter regeringens udmelding foreslået at f.eks. zoologiske haver og højskolerne var blevet de store tabere. Her på Swimnews mener vi, med de farvede briller vi naturligvis har, at svømning og badesikkerhed blev den absolut største taber ved regeringens åbningsplan og vi vil argumentere hvorfor nedenfor.

150.000 usikre børn på de danske strande?

Lad os starte med de yngste svømmere – statistisk er det de 0-12 årige. Det er de svømmere der for klart størstedelens vedkommende er medlem af en forening for at lære at kunne begå sig vand – at blive tryg i vand. Det være sig for at være sikker på stranden, på havet, i havepoolen eller at være tryg i de svømmehaller og svømmebade der med regeringens beslutning skal være lukket frem til mindst primo august.

Der har ikke været svømmeundervisning siden 11 marts hvor Danmark lukkede ned.

Medlemstallene for DIF og DGI for 2019 afslører at der i dansk svømning er 242.000 der er medlem af en forening der har svømning på programmet – heraf er 149641 børn der er 12 år og yngre.

Den lange nedlukning betyder en nedsat svømmeduelighed i den aldersgruppe. Spørgsmålet er om regeringen vil sende 150.000 børn ud på de danske strande med ringere chance for at overleve en nødsituation – har man været klar over at det er konsekvensen af ikke at åbne svømmehallerne inden børnene går på ”hjemme” sommerferie.

Statsminister Mette Frederiksen, der gerne vil være børnenes statsminister, har udtalt om regeringens strategi for håndtering af corona:

”Vores mål er at redde liv, at sundhedssystemet ikke styrter sammen, og at få genoprettet den danske økonomi.”

Spørgsmålet er så om det redder liv at holde svømmehallerne lukket sammenlignet med andre dele af idrætten og samfundet i øvrigt. Endvidere hvorvidt det bytter reddede ældre fra covid19 ud med (drukne)ulykker på den godt 8700 km lange danske kystlinje. Der vil vel nok i hvert fald være flere der har brug for at blive reddet ved de danske strande og søer end i en situation hvor undervisningen havde været gennemført. Det kunne være interessant at få en vurdering af dette fra f.eks. Trygfonden kystlivredning.

Flere af svømmeklubberne rundt om i landet laver typisk lynforløb tæt på sommerferien så børn kan være klar til strand, pool og lignende – også i nogle tilfælde til børn som ikke er medlem af en svømmeforening – det handler om at sikre færrest mulige drukneulykker i en sommer som ser ud til at blive en hjemmesommer.

Man må håbe at det lykkes eksperter på området inden for badesikkerhed i samarbejde med dansk svømmeunion at få talt til fornuft inden det koster liv, liv som det er regeringens mål at redde.

Det er blandt andet lykkedes at tale til fornuft i norsk svømning, som har fået mulighed for at åbne svømmehallerne fra 01 juni, netop med badesikkerhed og med udsigten til en hjemmesommer for øje.

https://www.vg.no/sport/i/aw9qR2/slaar-alarm-om-svoemmeopplaering-kritisk-viktig

Konkurrencesvømmere er en del af løsningen:

Landets konkurrencesvømmere udgør en mindre gruppe medlemmer end børnene der er i foreningerne for at blive trygge i vand. Omkring 10.000 dyrker sporten på konkurrenceplan – de er til gengæld superbrugere af landets svømmehaller og på mange måder livsnerven i svømmesporten – både som udøvere, men også igennem deres forældre der typisk er frivillige eller leder de lokale foreninger. Det er også iblandt konkurrencesvømmerne at de fleste foreninger finder instruktørerne til deres undervisningshold – uden konkurrencesvømmere vil det ofte være meget svært at rekruttere kyndige instruktører for foreningerne. En stor del af landets kystlivreddere har i øvrigt også svømmebaggrund. Der er stor værdi i at konkurrencesvømmerne bliver ved med at svømme til de når en alder hvor de bidrager i andre dele svømmesamfundet.

En 5 måneder lang pause fra svømmesporten er en uoverskuelig lang periode i en sport hvor man naturligvis kan holde kroppen i gang ved alternativ træning, men der er ikke noget der kan erstatte træning i vandet. Svømmesporten er den eneste idrætsgren vi kan komme i tanke om der med de nuværende retningslinjer ikke har mulighed for noget der bare minder om den sport de normalt dyrker.

Man kan godt frygte et massivt frafald iblandt især de ældre konkurrencesvømmere og de kompetencer de og deres familie bringer til foreningerne. Det kan få store konsekvenser – især i de mindre foreninger hvor der i forvejen er få til at løfte opgaverne. Det er konsekvenser man vil se lang tid efter en så lang karantæneperiode. De som alligevel havde stoppet i sporten vil nok gøre det under selve karantænen, men det mest ærgerlige frafald vil komme iblandt udøvere der fortsat elsker deres sport men kommer tilbage til en virkelighed hvor der er for langt til deres tidligere niveau. En mulighed for en mindre vedligeholdelse af træningen frem mod svømmehallernes opstart vil gøre en kæmpe forskel i forhold til hvor vanskeligt det bliver for konkurrencesvømmerne at komme tilbage til deres sport.

Det vil være oplagt at lave en delåbning af de danske svømmehaller hvor klubber i samarbejde med kommuner og sundhedsmyndigheder kan gøre sig erfaringer med hvordan retningslinjer i svømmehallerne kan effektueres på en optimal måde så smitterisikoen bevares minimal med en forsøgsgruppe der er iblandt dem med mindst risiko for indlæggelse hvis de skulle blive smittet – toptrænede unge mennesker.

Det vides for nuværende ikke om de retningslinjer er færdigudarbejdet for danmarks vedkommende – vi ved blot at der har været arbejdet med dem siden i hvert fald 30 april ifølge dansk svømmebadsteknisk forening.

Det kræver nu ikke raketvidenskab at lave retningslinjer der kan mindske risikoen for coronasmitte, da der findes vejledninger fra f.eks. det amerikanske svømmeforbund, det britiske, det irske, det norske og mange flere man kan læne sig op ad.

Man kan læse om landets største idrætsforening, Hovedstadens svømmeklubs ønske om netop sådan en delåbning her:

https://www.hsk.dk/nyheder/vores-konkurrencesvoemmere-er-klar-til-damsoebadet/

Hvad med seniorerne?

De fleste konkurrencesvømmere har stiftet bekendtskab med folkefærdet: morgenbaderne – de ældre borgere der har adgang til svømmehallerne og flere gange om ugen har det som ugens højdepunkt at de kan komme i svømmehallen og svømme et par baner – enten som en del af et offentligt tilbud eller via et foreningstilbud. I svømning udgør foreningsmedlemmerne over 60 år 23.000, men antallet af svømmere i den alder er helt sikkert langt højere da det må være langt størstedelen der svømmer via den offentlige åbningstid.

Det kunne være spændende at få en sundhedsvurdering af omkostningerne for de ældre der har det som ugens højdepunkt – deres eneste motion. Er der ikke omstændigheder der kunne gøre det interessant at åbne svømmehallerne eksklusivt for denne gruppe under strenge retningslinjer der tager hensyn til at mange af dem nok er i risikogruppen så de holder sig raske og rørige fremfor at de er tvunget til at sidde derhjemme. Et af argumenterne for at drive de udgiftstunge svømmehaller, der giver underskud, har alle dage været at de sparer gevaldigt på udgifterne til sundhedsvæsenet da de holder ældre borgere raske og rørige.

Kan i ikke bare hoppe i havet?

Svømmehallerne er lukket – men havet og søerne er frit tilgængelige. Det er selvfølgelig en mulighed at svømme i åbent vand og det er der jo så også efterhånden flere og flere der tager sig til, såvel konkurrencesvømmere som motionister og triatleter. Temperaturen er dog fortsat lav og det er nok mere for hovedet end kroppens skyld at der kan trænes – af de som allerede er gode svømmere eller erfarne i åbent vand.

Noget der kan undre i den forbindelse er vurderingen af smitterisiko. Svømmehallerne er vurderet til middel smitterisiko, hvilket sikkert er rimeligt sammenlignet med de øvrige emner på sundhedsstyrelsens liste. Vi må naturligvis stole på de sundhedsfaglige myndigheder og at de har tænkt det her scenarie igennem og bedst har styr på forskningen af coronavirus i vand. Det er bare mærkeligt at der ikke er en vurdering af svømmehaller i forhold til hav og søer. Det er jo havet og søerne der bliver substitutten for svømmehallerne. Svømmehallerne tilbyder et lukket miljø, man kan regelsætte for, kontrollere hvem der har besøgt og om der har været smittespredning herigennem – skulle det gå galt kan smittekæder brydes. Endvidere er der selvfølgelig et helt andet opsyn og en anden sikkerhed i forbindelse med svømning i svømmehal i forhold til at svømme i åbent vand, især inden at kystlivredning er startet op.

Der har været studier af Sars, som også er en coronavirus, og så vidt vi kan forstå (uden nogen form for faglighed på området) fandt man at virus kan overleve ganske længe i havvand, men at det ikke kan overleve i klorvand i længere tid. Hvis det er rigtigt kan man godt frygte for f.eks. furesøen, hvor der er en havsvømmebane der helt sikkert vil blive flittigt brugt så snart vandtemperaturen stiger en anelse mere.

Vi håber på det bedste for alle der gerne vil nyde og være i nærheden af vand - pas på jer selv - på afstand. 

Swimnews.dk

Kommenter nyhed