Nyheder om dansk og international svømning

Åbent brev fra DSTS til Paulus Wildeboer og Dansk Svømmeunion

20. oktober 2012, AF Thomas Lund

Vi har modtaget følgende fra Dansk Svømme Træner Sammenslutning - DSTS:

Åbent brev til Paulus Wildeboer og Dansk Svømmeunion
 
Kære Paulus og Dansk Svømmeunion,
 
I DSTS har vi med glæde set frem til at arbejde med Svømmeplan 2016, den nye konstituering af dansk svømning med en Sportschef og en opdeling af Landstræner- og NTC trænerrollen. Vi undrer os derfor over de udtalelser forhenværende landstræner Paulus Wildeboer kommer med i artiklen ”Landstræner til kolleger: Amatører!” på www.bt.dk d. 19/10 2012. Derfor skriver vi dette åbne brev til jer på vegne af vores medlemmer, de danske svømmetrænere.
 
For det første mener vi ikke, at artiklens titel er retvisende for indholdet i selve artiklen, hvorfor vi ser bort fra denne i dette brev. Vi bliver dog nødt til at reagere på indholdet i artiklen, da dette set i lyset af Eliteplan 2012 og Svømmeplan 2016, ikke giver mening for os.
 
Vi, i DSTS, anerkender artiklens hovedbudskab om, at de danske svømmeklubber skal udvikles for at dansk svømning kan nå målet om langsigtede internationale topresultater, men vi synes, billedet der gives er unuanceret, og der er væsentlige dele af artiklen, vi ikke er enige i eller stiller os uforstående overfor.
 
For det første undrer det os, at denne kritik fremsættes af Paulus Wildeboer, hvis rolle pr. 1/10-12 er at være den daglige træner på det Nationale Træningscenter. Er udtalelserne et udtryk for den generelle holdning i Dansk Svømmeunion, eller står disse udtalelser for Paulus’ egen regning?
 
For det andet mener vi ikke, at det alene kan have været svømmeklubbernes ansvar at løfte udviklingsarbejdet i periode fra 2009-2012. Eliteplan 2012 har i perioden 2009-2012 været arbejdspapiret for udviklingen af dansk svømning. I denne plan står der, at der skal være et samarbejde mellem de bedste svømmeklubber og Dansk Svømmeunion; altså et samarbejde som skulle have fundet sted i den periode, som Paulus referer til i artiklen. I dette samarbejde har landstræneren haft en vigtig rolle. Paulus Wildeboer har i perioden fungeret i en dobbeltrolle som både landstræner og daglig træner på det Nationale Træningscenter. Paulus har således også haft en rolle i forhold til udviklingen af klubberne. Derfor vil vi gerne spørge om Paulus og Dansk Svømmeunionen virkelig mener, at det alene har været klubbernes ansvar, at niveauet i klubberne ikke er blevet hævet?
 
Udtalelsen om, at der i de danske klubber kun bliver svømmet omkring 20-25 km per uge, kan vi med vores indgående kendskab til de danske svømmeklubber overhovedet ikke genkende. Vi ved, at landstræneren kun har været på meget få klubbesøg, så derfor vil vi gerne høre fra Paulus, hvad disse udtalelser baseres på?
 
Et af målene for perioden 2013-2016 er, direkte citeret fra Svømmeplan 2016: ”Der er et ønske om, at der etableres flere træningsmiljøer – i klubregi – i den kommende periode som kan matche NTC. Træningsmiljøer på niveau med NTC kræver, at der er en kritisk masse af svømmere på internationalt niveau, som træner sammen dagligt. Arbejdsgruppen vurderer ikke, at der i skrivende stund (efterår 2011) er tilstrækkelig med svømmere til at etablere flere træningsmiljøer på niveau med NTC. Målet for 2013-2016 bør derfor være at skabe en større kritisk masse…”. Hvordan mener Dansk Svømmeunion, at dette mål kan nås med baggrund i Paulus’ udtalelser om, at svømmere skal skifte til det Nationale Træningscenter tidligere?
 
Som skrevet i starten af brevet har vi glædet os over den udvikling, der er sket i dansk svømning, men med artiklen i BT har vi måske glædet os for tidligt? Derfor håber vi meget, at vi med dette brev kan få nogle svar på centrale spørgsmål og en positiv dialog om, hvordan dansk svømning fremadrettet forbliver et samarbejde mellem trænerne, klubberne og Dansk Svømmeunion. Hvis det stadig er ønsket, at udviklingen af dansk svømning skal være et samarbejde mellem trænerne, klubberne og Dansk Svømmeunion, vil DSTS stadig meget gerne stille sig til rådighed for et samarbejde både i og udenfor svømmehallen, så vi kan være fælles om at løfte dansk svømning med udgangspunkt i Svømmeplan 2016.
 
 
 
På vegne af medlemmerne i Dansk Svømmetræner Sammenslutning
Morten Hyldelund
Formand, Dansk Svømmetræner Sammenslutning
Kommenter nyhed